fot. Energa OZE
Spółka Energa OZE planuje unowocześnić elektrownię jeszcze w tym roku. Zamontowane zostaną nowe rurociągi zasilające hydrozespoły, co pozwoli uniknąć wzrostu ryzyka awarii.

Modernizacja 106-letniej elektrowni wodnej na rzece Słupi, polegająca na montażu nowych rurociągów zasilających hydrozespoły, ma uchronić obiekt przed wzrostem ryzyka awarii. Decyzję o remoncie podjęła Energa OZE, spółka zależna Energii z Grupy ORLEN. Modernizacja ma przebiegać tak, by jak najmniej oddziaływać na środowisko i interesariuszy.

Jednocześnie podano, że podczas przeprowadzania wymiany rurociągów zmniejszy się przepustowość elektrowni, dlatego konieczne jest utworzenie rezerwy powodziowej, by uchronić mieszkańców pobliskich terenów od ewentualnych podtopień.

Spółka w drugiej połowie marca 2021 roku obniży poziom zwierciadła wody w Jeziorze Głębokim o 75 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia - poinformowało biuro prasowe Grupy Energa.

Ta operacja potrwa około tygodnia i prowadzona będzie w tempie 1 centymetr na godzinę, ale nie więcej niż 10 centymetrów na dobę. Ma to zminimalizować wpływ całej procedury na przyrodę. W trakcie wykonywania prac, jak podano, może dojść do okresowych wzrostów poziomu wód Słupi i Jeziora Głębokiego. Po ustabilizowaniu się sytuacji, planowane jest ponowne obniżenie poziomu na jeziorze. Stan ten ma być utrzymywany do zakończenia prac. Ich finał ma nastąpić jeszcze w 2021 roku.

O planowanych pracach Energa OZE poinformowała m.in. lokalne samorządy, instytucje administracji państwowej, organizacje pozarządowe, dla których wiedza ta może mieć istotne znaczenie.

Działania w elektrowni wodnej Gałąźnia Mała będą prowadzone zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na piętrzenie i pobór wód rzeki Słupi do celów energetycznych powyższej elektrowni wydanym w 2019 roku przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

PAP/aś