Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Fot. A.W.
Nowa specjalność będzie realizowana na kierunku fizyka techniczna. W wyniku siedmiosemestralnego cyklu kształcenia studenci będą mogli otrzymać tytuł zawodowy inżyniera.

O nowej specjalności opowiedzieli goście Jacka Żukowskiego: rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, profesor Zbigniew Osadowski, profesor Piotr Niedzielski oraz prezes Aeroklubu Słupskiego Janusz Drob. Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy na lotnisku w podsłupskiej Krępie.

- Niedawno podpisaliśmy umowę o współpracy z Aeroklubem Słupskiem, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia na ścieżkach dydaktycznych. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie absolwentów do obsługi i serwisowania statków powietrznych. W trakcie studiów, student realizuje warsztaty i praktyki zawodowe w szczególności: w portach lotniczych, w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za serwisowanie, utrzymanie i eksploatację statków powietrznych, w lotniczych zakładach remontowych, aeroklubach i innych instytucjach zajmujących się szeroko definiowanym lotnictwem - powiedział rektor uczelni, profesor Zbigniew Osadowski.

- Studenci poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia służące do serwisowania statków powietrznych. Nowe kierunki wpisują się w praktyczne wdrażanie Słupskiego Ośrodka Akademickiego. To obszerny projekt wzbogacenia oferty kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku i dostosowania jej do rynku pracy i potrzeb firm z regionu - dodał profesor Piotr Niedzielski z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie niezbędne w zawodzie mechanika lotnictwa są wzbogacone o zagadnienia formalno-prawne związane z przyszłym zawodem w branży lotniczej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Absolwent posiada umiejętność sprawnego komunikowania się wewnątrz swojego środowiska zawodowego oraz z jego otoczeniem społeczno-gospodarczym, co pozwala także na samodzielne korzystanie z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego i przemysłów pokrewnych.

Audycję zrealizowano w ramach projektu „Aktywna Akademia”  finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

jż/iw

Posłuchaj

Materiał Jacka Żukowskiego