Fot. Radosław Żmudziński
Pieniądze pochodzą z konkursu-programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Uczelnia przeznaczy środki na poprawienie jakości kształcenia na kierunkach o profilach praktycznych.

Jak powiedział dr Jan Kuriata, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pieniądze znacznie poprawią funkcjonowanie uczelni, a zajęte czwarte miejsce w konkursie-programie przez PWSZ jest dużym sukcesem: - W przypadku uczelni takiej jak nasza, dotacja w wysokości miliona złotych umożliwi doposażenie się i prowadzenie zajęć, na których nam bardzo zależy.

Dr Agnieszka Kühl-Kinel, prorektor uczelni ds. współpracy o wydatkach uczelni i rozwoju wylicza, na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze: - Pieniądze pozwolą nam na zatrudnienie praktyków na wszystkich prowadzonych przez nas kierunkach oraz doposażenie pracowni praktycznych, w szczególności na kierunkach takich jak kosmetologia, ratownictwo medyczne, dietetyka czy pielęgniarstwo.

Milionowe dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało jeszcze 14 uczelni zawodowych - w tym Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile.

rż/iw

Posłuchaj

Agnieszka Kühl-Kinel Jan Kuriata