Irina Kuzyan do Polski przyjechała prawie 20 lat temu jako nauczycielka języka angielskiego oraz niemieckiego. Dziś aktywnie uczestniczy w życiu społecznym nie tylko społeczności nauczycielskiej, ale też lokalnym - realizując chociażby projekty polsko-niemieckie, czy też polsko-ukraińskie. Jak mówi, dziś Polska to jej druga ojczyzna i z nią wiąże swoją przyszłość. Nigdy jednak nie zapomni o Ukrainie, gdzie wraca gdy tylko może.

Reportaż Anny Winnickiej "Polsko-ukraińska historia".

Posłuchaj

„Polsko-ukraińska historia” - Anna Winnicka