fot. wikipedia.org

Śmierć człowieka, pogrzeb i związane z nim obrzędy i zwyczaje zawsze były ważnym elementem kultury danej społeczności. Na Kaszubach dawne obrzędy pogrzebowe, były silnie zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej, mimo iż funkcjonowały w nich zabobony i przesądy mające swój pogański rodowód.

W audycji Tadeusza Grzechowiaka posłuchamy rozmowy z dr Jadwigą Kucharską z Uniwersytetu Łódzkiego o bogatej kulturze pogrzebowej Kaszubów m. in.o „pustych nocach” i ceremonii wygłaszanych mów pogrzebowych.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Kaszubi w badaniach ludoznawców” - fragment audycji Tadeusza Grzechowiaka z 1986 r.