Dziś w magazynie Biznes-Rynek-Ekonomia powiemy m.in. o Forum Ekonomicznym w Krynicy i programie edukacyjnym dla młodych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii. Będzie też o milionach dla gminy Mielno na pierwszą w regionie inwestycję opartą na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego i koszalińskim spotkaniu ze specjalistami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla firm.