fot.Dumni z Koszalina

Pomoc psychologiczna w szkołach i dystrybutory wody w każdej z nich, kino plenerowe w amfiteatrze i rewitalizacja Sportowej Doliny - te postulaty młodzieży będą realizowane w Koszalinie. Są one efektem obrad Młodzieżowego Okrągłego Stołu. Dziś podpisano porozumienie na ich realizację.

Wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski przyznał, że jednym z ważniejszych postulatów młodzieży jest rozszerzenie pomocy psychologicznej dla uczniów: - Wsparciem zostaną objęte dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych - zaznaczył i wskazał, że konsultacje będą bezpłatne. - Utworzymy również „pokoje wyciszeń”, w których uczniowie będą mogli się rozluźnić - dodał.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński odniósł się do kolejnego postulatu dotyczącego Sportowej Doliny i podkreślił, że rewitalizacja będzie procesem długotrwałym: - Ten program, jak i jego postulaty wymagają kilku lat. W różnych odstępach czasowych poddawane renowacji będą kolejne elementy.

Zdaniem młodzieży realizacja wniosków z Młodzieżowego Okrągłego Stołu uatrakcyjni życie w Koszalinie: - Wiele młodych osób uważa, że Koszalin jest „nudny”. Realizacja takich inicjatywy to budowanie poczucia przynależności obywatelskiej - mówili uczniowie, podkreślając, że wyrażanie własnej opinii jest dla wielu młodych ludzi bardzo ważne.

W minionym tygodniu Młodzieżowy Okrągły Stół obradował wraz z przedstawicielami władz miasta, miejskich spółek i uczelni.

kk/lp

Posłuchaj

Młodzież prezydent Koszalina Piotr Jedliński wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski