Organizowane są zajęcia sportowo halowe, sportowo - rekreacyjne w otwartym terenie dla dzieci i młodzieży szkolnej, pozostającej w mieście podczas wypoczynku letniego.

W ramach wydarzenia organizowane są m.in. mile biegowe - letnia przygoda z bieganiem na Stadionie Bałtyk oraz zajęcia i treningi sportowo-rekreacyjne - letnia przygoda z capoeirą, czyli nauka od podstaw z elementami zabawy dla dzieci starszych i młodszych w Wodnej Dolinie.

Organizatorem wydarzenia jest Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Koszalinie, współfinansowane przez Gminę Miasto Koszalin.