fot. PAP/Marcin Bielecki

84 procent maturzystów zdało tegoroczny egzamin dojrzałości - Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki tegorocznych matur.

Od godziny 8.30 zdający mogą sprawdzić wyniki w systemie internetowym. Dzisiaj odbiorą tez świadectwa dojrzałości w szkołach.

Jak powiedział dyrektor CKE - Marcin Smolik - tegoroczne wyniki nie odbiegają od tych, z lat ubiegłych. Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów pokazują znaną już tendencję: - Język polski ogólny średni wynik - 61 procent, matematyka - 63 procent. Przedmioty się praktycznie zrównały, jeśli chodzi o te dwa przedmioty obowiązkowe - język polski i matematykę. Język angielski zdecydowanie lepiej - 78 procent - wynik średni. 83 procent w liceach, 72 w technikach. Ale stała zasada - technika, co do zasady, słabiej niż licea - powiedział dyrektor CKE.

Marcin Smolik dodał, że jak każdego roku, są województwa, w których maturzyści osiągają lepsze wyniki niż w reszcie kraju: - Najlepiej ściana centralno - wschodnia , czyli województwa małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie. Słabiej ściana zachodnio - północna - czyli województwo opolskie, zachodniopomorskie. Jeśli popatrzymy na absolwentów liceów, to po raz pierwszy na pierwszym miejscu mamy województwo świętokrzyskie - powiedział Marcin Smolik.

Żeby zdać maturę, trzeba było uzyskać minimum 30% punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych oraz z dwóch egzaminów ustnych.

IAR/lp