fot. Biuro Komunikacjik Społecznej Politechniki Koszalińskiej

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, w czwartek, podczas zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, została wybrana wiceprzewodniczącą KRPUT.

Prof. Danuta Zawadzka była prorektorem ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej w latach 2012-2020. W 2020 r. została rektorem uczelni, a w maju 2024 r. otrzymała reelekcję. Druga kadencja potrwa do 2028 r.

Oto pełen skład nowych władz KRPUT na kadencję 2024-2028: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik z Politechniki Łódzkiej - przewodniczący i wiceprzewodniczący: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK z Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde z Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. inż. Marek Pawelczyk z
Politechniki Śląskiej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym rektorów uczelni technicznych oraz uczelnie stowarzyszone. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989 r., pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych.

Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996 r. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

PK/aś