Zadanie publiczne „Braterstwo w pieśni i tańcu” to zaplanowane przedsięwzięcie, prezentujące kulturę ukraińską oraz pokazujące różnorodność kulturalną na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację sześciu koncertów w wykonaniu zespołów działających w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze. Wystąpią m. in.: zespół taneczny WITROHON, zespół wokalno-instrumentalny DO-LA, soliści i grupa teatralna KALYNOWYJ MIST. Koncerty odbędą się w Stargardzie i Ińsku (26 maja br.) oraz w Szczecinie, Trzebiatowie, Wałczu i Szczecinku w okresie do 30 listopada 2024 r.

Działalność artystyczna w szkole jest bardzo szeroka, dlatego też szkolne talenty będą mogły reprezentować godnie szkołę na zewnątrz na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zaplanowane działania mają także istotne znaczenie dla podtrzymywania i rozwoju tożsamości kulturowej społeczności ukraińskiej, jak również wpłyną pozytywnie na promocję naszej szkoły i regionu.

Związek Ukraińców w Polsce w Białym Borze od ponad trzydziestu lat jest organizatorem wydarzeń kulturalnych, kulturalno-oświatowych i kulturalno-religijnych dla mniejszości ukraińskiej w Polsce, której celem jest podtrzymanie, rozwój i krzewienie kultury ukraińskiej w swoich środowiskach i prezentowanie jej na zewnątrz.

Organizatorem wydarzenia jest Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze.