fot. PAP/Marcin Bielecki

Nazwy mieszkańców miejscowości i pełne nazwy geograficzne będą pisane wielką literą. To tylko część zmian w pisowni przewidzianych przez Radę Języka Polskiego przy prezydium PAN. Będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 - odległy termin ma dać czas na dostosowanie się do zmian.

Rada ustaliła, że przymiotniki utworzone od nazw własnych, zakończone na -owski, na przykład chopinowski będzie się zapisywać zawsze małą literą, a nazwy mieszkańców utworzone od nazw geograficznych - np. Rzymianin lub Warszawianin - zawsze wielką. Wielką lub małą literą będzie można także zapisywać przymiotniki tworzone od imion, zakończone na -owy, -in(yn), -ów (np. jackowe dzieci lub Jackowe dzieci, Zosina lalka lub zosina lalka), a także różnego rodzaju potoczne nazwy etniczne, takie jak Makaroniarz w odniesieniu do Włocha.

Wielką literą będzie się zapisywać nazwy pojedynczych egzemplarzy wyrobów przemysłowych, na przykład Ford, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki (ciężarówka marki Ford), czy o konkretny egzemplarz (np. przed domem stał czerwony Ford).

Nazwy własne geograficzne bądź obiekty topograficzne będą w całości pisane wielkimi literami, na przykład Półwysep Hel, Wyspa Uznam, Plac Zbawiciela, Kopiec Wandy, czy Zamek Książ. Nie dotyczy to ulic.

Partykuła nie z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi będzie zawsze łączna, także z formami stopnia wyższego i najwyższego (np. nielepszy, nielepiej). Zapis łączny nie z imiesłowami odmiennymi będzie obowiązkowy bez względu na znaczenie imiesłowu (np. niepalący, nieumyty).

Łącznie będzie się zapisywać wyrażenia typu półżartem, półserio oraz cząstki niby- i quasi- z wyrazami zapisywanymi małą literą (np. nibyartysta, quasinauka).

Rozdzielna będzie pisownia cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście ze spójnikami (np. Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry). Dopuszczona zostanie rozdzielna pisownia cząstek super-, ekstra-, eko-, wege-, mini- i podobnych (np. superpomysł lub super pomysł).

IAR/aś