„Młodzi i Film” to ważna inicjatywa promująca i mobilizująca młodą polską kinematografię, co w związku z dynamicznymi zmianami polskiej rzeczywistości staje się oryginalną kroniką naszej epoki. Festiwal to także miejsce żywiołowej dyskusji, poświęconej kondycji młodego kina. Co roku seanse filmowe, ale także spotkania z artystami – reżyserami, aktorami, jak magnes działają na młodych widzów. Wstęp na Festiwal jest darmowy.

„Młodzi i Film” to panorama młodego polskiego kina. Uczestnicy konkursu, dziennikarze i goście prócz projekcji uczestniczą też w dyskusjach moderowanych przez czołowych polskich krytyków filmowych, a również i w panelach, których tematyka koncentruje się na bieżących problemach i celach polskiej kinematografii. Oprócz trzech konkursów: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych w programie znajdą się debiuty zagraniczne, webinaria, warsztaty, debaty, panele dyskusyjne, koncerty i wystawy, które wiążą się w taki sposób z tematami filmowymi, aby Festiwal jako całość harmonijnie łączył wiele rodzajów sztuki: kino, teatr, telewizję, sztuki plastyczne i audiowizualne.

Organizatorami są: Miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie, a organizatorem merytorycznym KFDF „Młodzi i Film” jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich.