Wydarzenie zostało zaplanowane w dniu 23 maja 2024 r. na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej.

Konkurs stanowi doskonałą okazję do promocji wiedzy na temat Unii Europejskiej, skupiając się szczególnie na demokracji parlamentarnej i konieczności zaangażowania obywateli w budowę przyszłej Europy. Rozwój parlamentaryzmu jest ściśle związany z ewolucją ustrojów demokratycznych.

Z tej przyczyny, w roku wyborczym głównym tematem wydarzenia będzie Parlament Europejski oraz parlamentaryzm w kontekście europejskim. Udział młodzieży i studentów będzie sprzyjał promocji aktywnego zaangażowania w liczne inicjatywy wspólnotowe oraz zachęci do udziału w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Koszalińska Wydział Humanistyczny.