Dr inż. Stanisław Socha zmarł w niedzielę. Miał 78 lat.

Stanisław Socha pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej podjął w 1973 roku. W 1981 roku w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora. Do 1990 roku był adiunktem w Zakładzie Technologii Maszyn Wydziału Mechanicznego. Rok wcześniej został wiceprzewodniczącym uczelnianej komisji NSZZ Solidarność.

W 1990 roku został wojewodą koszalińskim. Funkcję tę sprawował do 1993 r. W późniejszym czasie był nauczycielem akademickim w prywatnej uczelni, prowadził także działalność gospodarczą.

pk/red.