fot. Fb/Waldemar Witek

Kierownik szczecińskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa był gościem porannego „Studia Bałtyk”. W rozmowie z Mateuszem Sienkiewiczem mówił m.in. o wydarzeniach towarzyszących obchodom Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

- Od 1983 roku spotykamy się 18 kwietnia i dyskutujemy na temat ochrony naszych zabytków - przekazał Waldemar Witek. Zwrócił też uwagę, że w tym roku mija 70 lat od uchwalenia konwencji weneckiej, dotyczącej zagrożeń i ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych. - Przez wiele lat nikt nie spodziewał się, że będziemy doświadczać ponownie agresji wojennej, która skierowana jest także na niszczenie dziedzictwa narodowego.

W poniedziałek, w Pałacu w Siemczynie odbędzie się konferencja poświęcona m.in. działaniom konserwatorskim pomników historycznych na Pomorzu Zachodnim oraz wyzwaniom w zakresie rekomendacji nowych wpisów na listę pomników historii.

- Zatytułowana jest ona „Zachodniopomorskie pomniki historii - trudne dziedzictwo”. Mamy trzy obiekty na liście: zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, obwarowania z Kolegiatą w Stargardzie i zespół pocysterski w Kołobaczu. Od pewnego czasu procedowane są także wnioski dotyczące wpisu na listę pomników m.in. kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach, Cmentarza Centralnego w Szczecinie czy zespołu staromiejskiego w Trzebiatowie - wyliczał Waldemar Witek.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

ms/aj

Posłuchaj

Gość „Studia Bałtyk”: Waldemar Witek