fot. Urząd Miejski w Koszalinie

Firma Pronobis Studio z Bytomia wykona projekt pierwszego etapu rewitalizacji koszalińskiego Śródmieścia, który obejmuje przebudowę ul. Dworcowej i części ul. Jana z Kolna - wynika z rozstrzygniętego przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie przetargu.

Bytomska firma była jedną z trzech, które stanęły do przetargu. Jak wynika z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Pronobis Studio zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania. Zobowiązała się opracować dokumentację projektową pierwszego etapu rewitalizacji Śródmieścia w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) za blisko 300 tys. zł. Zamawiający na ten cel zarezerwował w budżecie kwotę 374 tys. zł.

Projekt ma być gotowy w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

Dokument, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, powinien uwzględniać w jak największym zakresie wymagania co do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zostać opracowany na podstawie posiadanej przez miasto koncepcji rewitalizacji centrum Koszalina.

W ramach zadania projektant musi wziąć pod uwagę m.in. modernizację nawierzchni chodników, jezdni, miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzację zieleni z oceną stanu technicznego drzew.

Projekt jest niezbędny do realizacji pierwszego etapu rewitalizacji Śródmieścia, który zakłada przebudowę ul. Dworcowej z odcinkiem ul. Jana z Kolna. Ta lokalizacja została wybrana na początek ze względu na bliskość budowanego nowego dworca PKP. Dzięki obu inwestycjom ta część miasta, jak twierdzi prezydent Koszalina Piotr Jedliński, ma szansę być jego wizytówką, przyjazną mieszkańcom i turystom.

Prezydent Jedliński na lutowej konferencji przekazał, że chciałby, aby roboty rewitalizacyjne ruszyły w 2025 r. Zaznaczył wówczas, że nie zna drugiego takiego miasta, w którym ratusz, rynek i katedra są przy głównej arterii komunikacyjnej, w którym w ścisłym centrum lokalni przedsiębiorcy nie mają warunków do prowadzenia działalności. W Koszalinie tak jest, ponieważ, jak przypomniał Jedliński, kilkadziesiąt lat temu zrealizowano pomysł wyburzenia poniemieckich kamienic i wybudowania czteropasmowej ul. Zwycięstwa, która przebiega przez Śródmieście.

W pierwszy etap rewitalizacji Śródmieścia wpisuje się także planowana przebudowa ul. Zwycięstwa, głównej arterii w mieście. Na to zadanie samorząd uzyskał 30 mln zł z Polskiego Ładu. Chodzi o spowolnienie ruchu. Miejscami ulica zostanie zwężona do dwóch pasów, wprowadzony zostanie także buspas od strony byłego Empiku w kierunku ul. Clausiusa.

W drugim etapie rewitalizacji planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Połtawskiej do ul. Młyńskiej, zostawiając ruch na ul. Młyńskiej. Zanim to nastąpi, zapadną decyzje co do przebiegu ringu miejskiego.

Docelowo inwestycja, rozłożona na kilka etapów i co najmniej kilka lat, zakłada zamknięcie dla ruchu ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Połtawskiej do ul. Mickiewicza oraz na ul. Młyńskiej od ul. Andersa do skrzyżowania przy muzeum. Na ul. Zwycięstwa ma powstać aleja platanów, przestrzenie dla ogródków letnich, ławek i małej architektury, dominować ma ruch pieszy i ceglany kolor nawiązujący m.in. do elewacji katedry.

Magistrat o pieniądze na realizację inwestycji ma zabiegać z zewnętrznych źródeł.

Koncepcja architektoniczna, w oparciu o której założenia miasto Koszalin ma zyskać zrewitalizowane Śródmieście, jest już gotowa od kwietnia 2016 r. To wówczas zwyciężyła w konkursie miejskim, jej autorzy - biuro projektowe z Rybnika - zdobyli główną nagrodę w kwocie 50 tys. zł. Następnie miasto Koszalin i biuro projektowe pozostawało przez kilka lat w sporze o prawa autorskie do koncepcji. Ostatecznie w ub.r. doszło do ugody. Miasto zgodziło się zapłacić 108 tys. zł i wykorzystać koncepcję, modyfikując niektóre z założeń.

PAP/Radosław Zmudziński/aś

Posłuchaj

prezydent Koszalina Piotr Jedliński