Wydarzenie zostało zaplanowane 13 kwietnia 2024 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie i na terenie MOTOPARKU.

Celem przedsięwzięcia jest promocja działań i rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez:

  • zwiększenie świadomości społeczeństwa o potrzebie podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • wdrażanie do samodzielnych, codziennych działań na rzecz promowania zachowań, gwarantujących zwiększenie stopnia samoświadomości i znajomości przepisów ruchu drogowego,
  • doskonalenie techniki i umiejętności prowadzenia pojazdów jednośladowych,
  • promocja szkoły,
  • intensyfikacja współpracy ze środowiskiem lokalnym i firmami motoryzacyjnymi w regionie.

Przedsięwzięcie jest skierowane do społeczności lokalnej, uczniów szkół podstawowych z Koszalina i regionu oraz ich rodziców, uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie oraz lokalnych przedsiębiorców, z którymi szkoła współpracuje lub taką współpracę planuje.

Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie.