Wydarzenie zostało zaplanowane w dniu 10 kwietnia 2024 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej w godzinach 10.00 – 14.00.

Ideą konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej, zaszczepienie tej wiedzy w gronie inżynierów oraz przyszłych inżynierów, jakimi są studenci
Politechniki Koszalińskiej. Konferencja składać się będzie się z co najmniej 3 prelekcji, które wygłoszone zostaną na auli wydziału Mechanicznego.

Imprezą towarzyszącą wydarzeniu będzie Forum Kariery - 4Career czyli giełda praktyk, staży i pracy, skierowana zarówno do studentów jak i inżynierów aktywnych na rynku pracy. Jej celem jest przeciwdziałanie odpływowi specjalistów z naszego rynku pracy.

Organizatorem wydarzenia jest Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej.