Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej to coroczna impreza o zasięgu regionalnym, której głównym celem jest propagowanie wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza młodych odbiorców, nurtu poezji śpiewanej o wysokim walorze artystycznym. Wydarzenie zostało zaplanowane 27 kwietnia 2024 r. w XIX-wiecznym pałacu w Damnicy.

To cykliczne wydarzenie stwarza przestrzeń obiecującym i doświadczonym artystom do konfrontacji ich dokonań twórczych oraz prezentowania autorskich aranżacji i interpretacji kanonicznych utworów. Wydarzenie jest skierowane do wokalistów od 15. roku życia z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Tegoroczna edycja PPPŚ została objęta patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego oraz Wójta Gminy Damnica Andrzeja Kordylasa. Laureaci obu kategorii mogą liczyć na atrakcyjne nagrody:

  1. Grand Prix – 2000 zł
  2. I miejsce – 2 razy po 1500 zł
  3. II miejsce – 2 razy po 1000 zł
  4. III miejsce – 2 razy po 500 zł
  5. Wyróżnienia – 2 razy po 200 zł

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.