Wydarzenie zostało zaplanowane 13 kwietnia 2024 r. przy ul. Rekreacyjnej w Koszalinie.

Stowarzyszenie działając w oparciu o główne cele statutowe, chce promować i upowszechniać zdrowy tryb życia, zachęcając mieszkańców do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu. Chcielibyśmy, aby nasze przedsięwzięcia miały charakter edukacyjny z naciskiem na rozwój masowej kultury fizycznej wśród wszystkich grup społecznych, jednocześnie tworząc ku temu dogodne warunki. Wydarzenie będzie promować miasto Koszalin oraz region.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem https://biegikoszalin.eu/

Organizatorem wydarzenia jest Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Koszalinie.