fot. koszalin.policja.gov.pl
Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii informacyjnej „Zaplanuj swoją przyszłość - wstąp w nasze szeregi”. Ma ona na celu zachęcanie młodych mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego do podjęcia pracy w policji.

Podczas spotkania funkcjonariusze m.in. omówili, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach.

Pracę w policji może podjąć osoba, która jest obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu, korzysta z pełni praw publicznych, posiada wykształcenie minimum średnie, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni), a także posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych.

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji mogą złożyć wymagane dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11. Planowane terminy to: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia 2024 roku.

red./aj