Forum Transportu 2024 to spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym wyzwaniom, stojącym przed polskim transportem. Wydarzenie odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej w HOTELU VERDE w Mścicach przy ulicy Koszalińskiej 1.

W Forum uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele firm zajmujących się transportem autobusowym, jak również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz świata nauki,
a także środki masowego przekazu. Prowadzący Forum: dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. Lubelskiej Akademii WSEI   

PROGRAM:

9.00 - 13.00 Udział uczestników Forum w zorganizowanej ekspozycji autobusów
13.30 -14.30 Lunch, kawa, herbata
15.00 – 15.10 Rozpoczęcie Forum/dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski PKS
15.10 – 16.10 Wystąpienia zaproszonych gości:
1. Adam Rudawski, Wojewoda Zachodniopomorski
2. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
3. Piotr Jedliński, Prezydent Miasta Koszalina
4. Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina
5. Łukasz Lendner, dyrektor Oddziału GDDKiA w Szczecinie
6. Dariusz Baranik, p.o. Dyrektora Oddziału TVP 3 Szczecin
16.10 – 16.30 Odznaczenie medalami „Zasłużony dla transportu publicznego RP”, „Zasłużony kierowca RP”
16.30 – 16.45 Wykład inauguracyjny „Szanse i zagrożenia dla Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej”
dr Piotr Pawlak, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
16.45 – 17.45 SESJA I
„Kierunki rozwoju Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej”
Moderator: dr inż. Artur Dmowski, prof. Lubelskiej Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki „Rozwój sektora transportu w kontekście ekonomii współdzielenia”
dr Patrycja Żegleń, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i finansów, katedra Ekonomii
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Tomasz Stroński – Prezes Zarządu PKS w Koszalinie Sp. z o.o.
Sebastian Dziewguć – dyr. ds. Logistyki i Transportu PKS w Gryficach Sp. z o.o.
Ryszard Michałek – Prezes Zarządu PKS w Pile Sp. z o.o.
Tomasz Kowalczyk – Prezes Zarządu PKS w Słupsku S.A.
Mirosław Stołowski – Prezes Zarządu PKS w Złocieńcu Sp. z o.o.
17.45 – 18.35 SESJA II
„Współpraca firm z Przedsiębiorstwami Komunikacji samochodowej”

Moderator: dr Jacek Sobczak, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Radosław Pankau – Prezes Zarządu ABP Bus&Coach Sp. z o.o. Sp.K.
Tomasz Saj – Dyrektor MMI Sp. z o.o.
Łukasz Janaczyk – Kierownik, Mleasing Sp. z o.o.
Marcin Tatara – Dyrektor, NordGlass Sp. z o.o.
Maciej Pezowicz – Dyrektor Sprzedaży Terminali Płatniczych ITCARDS S.A. z/s w Warszawie
18.35 – 18.45
Podsumowanie Forum Transportu 2024
Dr Ryszard Nowak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski PKS
19.00
– uroczysta kolacja

Organizatorem wydarzenia jest Polski PKS.