Wielka wymiana zabawek #SpokójMamy to ogólnopolska akcja charytatywna o charakterze edukacyjno-społecznym, której celem jest popularyzacja ekologii oraz budowanie więzi społecznych. To nie tylko kreowanie społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim atrakcja dla lokalnych społeczności, skierowana głównie do rodzin z małymi dziećmi.

Inicjatorkami pomysłu są mamy z Fundacji SIMBIOSIS, wychodzące na przeciw problemowi, jakim są zabawki w nadmiarze i ciągła chęć zakupu nowych, nudzenie się nimi. Pierwsza akcja odbyła się
28 grudnia 2022 r., która odbiła się pozytywnym echem wśród lokalnej społeczności. Inicjatywa pokazała, iż łączenie w sobie aspektów dobroczynności i edukacji ekologicznej, umożliwia dzieciom i ich rodzinom poza wspólnym spędzaniem czasu - na wspólne zaangażowanie w ważne cele społeczne.

Wymiana zabawek to również akcja, wspierająca potrzebujących. Zabawki po selekcji i przygotowaniu ich do dalszego przekazania, są dostarczane do oddziałów pediatrycznych w szpitalach, innych placówek, wspierających rodziny, świetlic środowiskowych i innych instytucji.

Akcja sprzyja kształtowaniu postawy społecznej odpowiedzialności. Dzieci uczą się, że każdy może wnosić swój wkład w poprawę jakości życia innych, nawet poprzez proste gesty, takie jak dzielenie się własnymi zabawkami. To nie tylko akcja charytatywna, ale także doskonała lekcja empatii i współpracy.

Poprzez uczestnictwo w takiej akcji, dzieci zdobywają świadomość ekologiczną, uczą się dbać o środowisko i rozwijają umiejętność dzielenia się z innymi. #Spokójmamy jako akcja charytatywna i edukacja ekologiczna to interdyscyplinarne podejście do wspierania społeczności lokalnych i kształtowania postaw proekologicznych u najmłodszych. Ta prosta, ale skuteczna inicjatywa łączy w sobie elementy altruizmu, zrównoważonego rozwoju oraz budowania silnych więzi społecznych. Wprowadzanie takich działań do życia codziennego może przynieść długofalowe korzyści dla społeczeństwa, środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń.

Informacje o przedsięwzięciu znajdują się na stronie: www.simbiosis.pl/spkojmamy. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/354901827343783

Organizatorem wydarzenia jest KLUB SPORTOWY Aktywni w Wałczu.