fot. źródło: www.portalsamorzadowy.pl/PAP/Paweł Supernak

Sejm w czwartek po godz. 9 wznowił obrady, posłowie wysłuchają informacji ws. CPK, będą też kontynuowali pracę nad projektami: noweli ws. pomocy obywatelom Ukrainy oraz ws. dostępu do tzw. tabletki „dzień po”. Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych.

Sejm wysłucha informacji bieżącej w sprawie „przyczyn zatrzymania „Programu inwestycyjnego CPK” i nieudolności lub świadomego sabotażu programu przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego pana Macieja Laska”. O informację wystąpił klub PiS.
Następnie posłowie będą kontynuowali pracę nad projektem noweli ustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Następnie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącego dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tzw. tabletki "dzień po". Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po są dostępne tylko na receptę. Istota projektowanych rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu, co pozwoli na stosowanie bezpośrednio decyzji Komisji Europejskiej o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej w procedurze scentralizowanej. Takim produktem jest pigułka zawierająca w składzie octan uliprystalu (ulipristal acetate). Będzie ona dostępna bez recepty dla osób od 15. roku życia.

Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych. Chodzi o obywatelski projekt oraz o projekt przygotowany przez Lewicę. Oba projekty dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W uzasadnieniu obywatelskiego projektu zaznaczono, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

PAP/aś