Wydarzenie zostało zaplanowane 3 lutego 2024 r. przy pomniku upamiętniającym lotników alianckich niedaleko miejscowości Modrolas w gminie Tychowo.

Obchody rocznicowe mają na celu m.in. edukację i popularyzację wśród młodzieży wiedzy historycznej oraz propagowanie wartości patriotycznych.

W programie uroczystości:

10.00 - Rozpoczęcie uroczystości pod Pomnikiem na terenie obozu Stalag Luft 4

Meldunek Dowódcy Garnizonu i powitanie z kompanią honorową

Odegranie Hymnu Państwowego

Powitanie zaproszonych gości i przemowy okolicznościowe

Apel Pamięci

Ceremonia składania kwiatów

Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego

11.00 – Zakończenie uroczystości


Organizatorami wydarzenia są Miasto i Gmina Tychowo, Liceum Ogólnokształcące w Tychowie, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun" z Koszalina.