fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
fot. KMP Koszalin
Okres zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na wychłodzenie organizmu. Dzielnicowi z komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji wraz ze strażnikami miejskimi sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych.

Na niebezpieczeństwo w zimowym okresie szczególnie narażone są osoby bezdomne oraz osoby pod wpływem alkoholu. Dlatego dzielnicowi regularnie kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne oraz informują ich o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc socjalną i medyczną.

Funkcjonariusze na bieżąco też współpracują z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie bądźmy obojętni i reagujmy na osoby bezdomne.

red./KMP Koszalin