W szkołach ponadpodstawowych będą odbywać się w listopadzie, grudniu  2023r. i styczniu 2024r. spotkania z Kacprem Rudakiem, samorzecznikiem, który jest uczestnikiem, a w przyszłości będzie pracownikiem ds. szkoleń tworzonego przez Fundację Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie.

Kacper Rudak jest osobą w spektrum autyzmu, absolwentem studiów magisterskich z pedagogiki oraz studiów inżynierskich i magisterskich z Inżynierii Środowiska na Politechnice Koszalińskiej., który wystąpi w szkołach z prelekcją, aby przybliżyć to, z czym musi na co dzień zmagać się , czyli ze swym autystycznym postrzeganiem świata. Jako samorzecznik przedstawi ścieżkę rozwoju, ponieważ chce pomagać i nieść nadzieję osobom z autyzmem i zespołem Aspergera. Sam kilkukrotnie był prelegentem na konferencjach zwiększających świadomość spektrum autyzmu oraz prowadził zajęcia w szkołach, głównie poza Koszalinem. Uczestnicy szkolenia będą mogli, na podstawie jego doświadczeń poznać możliwości odpowiedniego wsparcia oraz dostosować warunki szkolne do potrzeb ucznia w spektrum autyzmu. Przedstawi prezentacje dla uczniów w klasach, gdzie chodzi potencjalny uczeń/uczennica z autyzmem oraz opowie o odmienności i zarazem wyjątkowości danego ucznia. Zajęcia takie maja na celu zwiększyć integrację i akceptację oraz są niezwykle pomocne podczas edukacji włączającej.

Oto niektóre zagadnienia, które są uwzględnione w przeprowadzanych przez niego zajęciach:

- mój rozwój i pierwsze objawy
- diagnoza i jej wpływ na moje postrzeganie siebie
- moje niedostosowanie społeczne
- trudności edukacyjne i społeczne osób autystycznych
- co mi pomogło i może pomóc innym
- problemy w życiu dorosłym
- jak zrozumieć osobę w spektrum autyzmu
- inny nie znaczy gorszy

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Zdążyć z Miłością”.