fot. Muzeum w Koszalinie
„Otwieranie” to bodaj najważniejsze przedsięwzięcie wystawiennicze w dziejach koszalińskiego Muzeum. W czterech salach zostaną zaprezentowane różne aspekty „fenomenu Osiek”, dodatkowo omówione w wydawnictwie opracowanym przez wybitnych znawców sztuki.

Mija właśnie 60 lat od pierwszego spotkania artystów i teoretyków sztuki, zorganizowanego - z inicjatywy grupy koszalińskich twórców - w nieodległych Osiekach. Spotkanie to zapoczątkowało osiemnastoletni cykl plenerów, które wywarły ogromny wpływ na sztukę polską oraz europejską, a wymiarze społecznym i duchowym stały się przestrzenią dla mocno „reglamentowanej” w czasach PRL wolności.

Wystawę rozpoczęła uroczystość w Filharmonii Koszalińskiej, na której wystąpili m.in. uczestnicy Plenerów. Zaplanowano także wiele wydarzeń towarzyszących, ekspozycji oraz bogaty program edukacyjny.

Wystawa „Otwieranie” to największa inicjatywa wystawiennicza w historii koszalińskiego muzeum - ekspozycja zajmuje cztery kondygnacje. W każdej z sal wystawowych poruszona została inna problematyka: począwszy od historii i kulis organizacyjnych plenerów, przez prezentację dzieł sztuki oraz dokumentację działań artystycznych, po archiwalne nagrania wypowiedzi artystów, krytyków sztuki oraz organizatorów plenerów.

Można podziwiać dzieła wybitnych przedstawicieli sztuki polskiej, m.in.: Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego, Edwarda Krasińskiego, Ernę Rosenstein, Stanisława Fijałkowskiego, Alfreda Lenicę, Jonasza Sterna, Marii Pinińskiej-Bereś, Józefa Robakowskiego, Natalii Lach-Lachowicz, Zbigniewa Makowskiego, Henryka Berlewiego, Ludmiły Popiel, Jerzego Fedorowicza, Mariana Bogusza, Jana Chwałczyka. Prace wielu spośród nich znajdują się w najważniejszych kolekcjach muzealnych na całym świecie.
 
Wystawie towarzyszą różnorodne działania edukacyjne. Celem warsztatów pn. „Otwieranie wyobraźni” jest wspólne zgłębianie obszarów sztuki współczesnej i otwieranie na kontakt z pozornie trudnymi w odbiorze dziełami. Zajęcia są na bieżąco rozwijane i wzbogacane o nowe propozycje oraz dostosowywane do potrzeb uczestniczących w nich grup.

Kolejną propozycją edukacyjną są oprowadzania kuratorskie. Zwiedzanie wystawy z osobą, która jest odpowiedzialna za jej całokształt (a dodatkowo zwraca uwagę na szczegóły, dzieli się ciekawostkami i osadza dane zjawiska w szerszym kontekście) ułatwia zrozumienie i umożliwia głębszy odbiór ekspozycji. Kurator chętnie i wyczerpująco odpowiada na pytania, co gwarantuje zdobycie szerokiej wiedzy i informacji o dziełach, autorach i zjawiskach obecnych w polskiej sztuce w tamtym okresie. Przedstawia również historię i kulisy organizacyjne ówczesnych Plenerów w Osiekach oraz wyjaśnia na czym polegał ich fenomen.

Kuratorami wystawy są Łukasz Rozmarynowski (kierownik Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie) i Marcin Szeląg (wykładowca Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu).

Więcej informacji znajduje się na stronie: muzeum.koszalin.pl/osieki