18 listopada 2023 r. zostanie zorganizowana konferencja popularno-naukowa z udziałem 3 prelegentów oraz wystawa reprodukcji obrazów autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego. Wydarzenie odbędzie się w domu parafialnym parafii pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze.

Rok prof. Jerzego Nowosielskiego jest doskonałą okazją, aby rozpropagować i upowszechniać szerszemu ogółowi społeczeństwa twórczość artysty, która sięgając do tradycji bizantyjskich jest nowoczesna, awangardowa i osadzona w realiach Polski i Europy.

 Wydarzenie przypada w 100. rocznicę Jego urodzin. W sierpniu 2022 roku Sejm RP podjął uchwałę, aby rok 2023 był rokiem upamiętniającym prof. Jerzego Nowosielskiego.

Biały Bór jest prawdopodobnie jedyną miejscowością w woj. zachodniopomorskim, w której znajduje się artystyczna spuścizna prof. Jerzego Nowosielskiego - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z oryginalnymi ikonami i freskami. W roku 2019 Wojewódzki Konserwator Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego wpisał cerkiew do rejestru zabytków.

Organizatorem wydarzenia jest Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze.