Spośród dyscyplin sportowych uprawianych przez leśników polskich dużą popularnością cieszy się tenis stołowy.

W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia dominowały rozgrywki na szczeblu OZLP, później RDLP i krajowym. Prywatyzacja prac leśnych doprowadziła do wycofania z leśnego kalendarza wielu dyscyplin sportowych, w tym również tenisa stołowego. Z tego powodu ostatnie zawody krajowe rozegrano w 1986 roku. Pięć lat później, w Nadleśnictwie Karnieszewice grupa pracowników w sali konferencyjnej jednostki rozpoczęła odtwarzanie przysłowiowych „Jasiowych” umiejętności z dzieciństwa. Byli to między innymi: Marian Buczek , Jerzy Klonowski, Czesław Patyk, Zenon Olejnik i Zbigniew Kuszlewicz.

Po odkurzeniu muzealnego sprzętu podjęli się oni czynu, który miał na celu zintegrowanie pracowników oraz odbudowanie sprawności fizycznej. Po dwóch latach przygotowań odbyły się tu pierwsze oficjalne mistrzostwa z udziałem 12 zawodników. Cykliczność zawodów została utrzymana do roku 1999, w którym z inicjatywy Nadleśnictwa Karnieszewice rozegrano mistrzostwa leśników RDLP w Szczecinku. Kolejnym wyzwaniem, jakiego podjął się lider karnieszewickich tenisistów Zbigniew Kuszlewicz, było zorganizowanie w 2000 roku I Mistrzostw Polski Leśników, które są kontynuowane do dziś.