Polskie Radio Koszalin we współpracy z Polskim Radiem Rzeszów organizuje kolejną edycję Konkursu Reportażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 2023”. Finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 14 września 2023 roku w Ustce.

Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego to przedsięwzięcie, które liczy już ponad 30 lat. W ramach jego realizacji i organizowania pragniemy zwrócić uwagę na sprawy morza, gospodarki morskiej, ludzi morza, historię regionu nadmorskiego, z uwzględnieniem bardzo istotnego czynnika obecnych czasów, jakim jest tematyka związana z ekologią.

Do udziału w konkursie zapraszamy reportażystów mediów publicznych z całego kraju. W ramach obecnego Konkursu chcielibyśmy utworzyć reporterski obraz życia i losów ludzi, mieszkających zarówno na Wybrzeżu, jak i w głębi kraju, związanych z powyższymi tematami, działalnością społeczną oraz zainteresowaniami.

W tym roku w okresie popandemicznym dodatkowo ze względu na szczególną sytuację zewnętrzną i wyjątkowe okoliczności, poszerzyliśmy tematykę konkursu o zagadnienia związane z życiem na styku kultur, czy bliskiego nam pogranicza, ale także migracjami i napływem w różne części Polski uchodźców z Ukrainy. W ostatnich latach zmagamy się z niekorzystnymi skutkami przemian środowiskowych. W związku z postępującymi negatywnymi przemianami w środowisku naturalnym, w Konkursie uwzględniliśmy tematykę ochrony ekosystemu. Spodziewamy się ciekawych interpretacji na przedstawione zagadnienia, a w szczególności odpowiedzi na pytania, dotyczące wyżej wymienionych zagadnień.

W tym roku audycje oceniało będzie powołane przez Organizatora jury w składzie: Piotr Ostrowski – prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Koszalin, Marta Rebzda - kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, Edyta Kluk-Wisz dyrektor programowy Polskiego Radia Rzeszów, Michał Minkiewicz – dyrektor produkcji i marketingu, z-ca redaktora naczelnego Polskiego Radia Koszalin oraz Jan Kania - prof. Politechniki Koszalińskiej dr hab., specjalizujący się w pedagogice medialnej i ekonomice mediów.

Tegoroczny konkurs otworzą warsztaty dziennikarskie w dniach 11 - 14 września 2023 roku, które poprowadzi Waldemar Modestowicz, moderator spotkania, reżyser słuchowisk radiowych, przedstawień teatralnych.

W tym roku uczestnicy Konkursu będą walczyli o cztery nagrody w trzech kategoriach. Nagroda specjalna zwana Grand Prix. Kolejne z nagród, jakie zostaną przyznane w ramach Konkursu to nagroda w kategorii Pogranicze/Migracja, nagroda w kategorii Morska oraz nagroda w kategorii Ekobałtyk.

Patronat nad wydarzeniami objęli: Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski.

Finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 14 września 2023 roku w Ustce.

Reportaży można posłuchać na stronie internetowej naszej rozgłośni: www.prk24.pl.