Głównym celem organizowanych warsztatów jest rozwijanie i promowanie twórczej aktywności osób z niepełnosprawnością, która jest kluczowym elementem ich rehabilitacji oraz integracji ze społeczeństwem. Wydarzenie ma charakter plenerowy i artystyczno-integracyjny. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.

Sztuka nie zna barier, nie wartościuje twórców ze względu na pełnosprawność czy też niepełnosprawność. Twórczość w życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie jest istotnym elementem motywacji do działania, do ekspresji, daje wiarę we własne możliwości, wzmacnia poczucie godności i przynależności społecznej. Wspólne artystyczne tworzenie sprzyja wzajemnemu poznaniu, nabywaniu nowych doświadczeń i znajomości.

14 września 2023 roku o godz. 11.00 nastąpi oficjalne otwarcie XXI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych.

Wykaz realizowanych działań w ramach Warsztatów: warsztaty filmowe, fotograficzne, taneczne, udzielania pierwszej pomocy, realizacja warsztatów „Czas na czas”, warsztaty linorytu, warsztaty „Kreatywnego malowania”, warsztaty „Żywicowe inspiracje”, warsztaty „Wiklinowe wariacje”, warsztaty „Cuda wianki”, warsztaty malarskich techniką olejną, warsztaty „Makramowe breloki”, warsztaty „Kwiatowelove”, warsztaty „Materiałowe obrazy”, warsztaty „Kamienne mandale”, warsztaty rękodzielnicze, warszaty „Malowanie na tkaninie”, warszaty „Z pojemnika do koszyka”, warsztaty „Porcelalove”, warsztaty relaksacyjne, warsztaty wizażu i fryzjerstwa, warsztaty „Nasze osiągnięcia”.