Wydarzenie zostało zaplanowane w dniach 5 - 9 września 2023 roku w Koszalinie pod hasłem „Łączy nas kino - 20 lat integracji”.

Całoroczną działalność rozpoczęła Filmowa Akademia Integracji. To cykliczne projekcje filmowe i edukacyjne wykłady. W czerwcu odbyły się warsztaty filmowe dla osób niepełnosprawnych, podczas których powstał film poświęcony integracji społecznej.

Zaplanowane przedsięwzięcie poruszać będzie różne aspekty niepełnosprawności. Pokazom filmów towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne, m.in: koncerty, wystawy, warsztaty itp. Wybrane osoby z niepełnosprawnościami, jak co roku, spotkają się w szkołach z młodzieżą oraz osadzonymi w Zakładzie Karnym. Podzielą się swoimi historiami i odpowiedzą młodzieży i osadzonym na nurtujące ich pytania.

Zorganizowana zostanie także konferencja naukowa pod patronatem prof. Wojciecha Otto z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu.

Festiwalowi towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne. Projekcje filmowe z różnych stron świata zaprezentowane zostaną z audiodyskrypcją oraz językiem migowym. Ambicją organizatorów jest zwiększenie liczby ośrodków organizujących Małe Festiwale Ty i Ja. W 2023 roku zaplanowano współpracę z 60 ośrodkami, które zaangażują do udziału lokalne środowiska. Podsumowaniem projektu będzie polsko-angielskie wydawnictwo pofestiwalowe rozpowszechniane do wszystkich ośrodków, stowarzyszeń, sponsorów i fundacji, grantodawców i patronów medialnych w Polsce i poza jej granicami współpracujących z festiwalem.

Patronat honorowy nad festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Koszalina i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Organizatorem wydarzenia jest Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.