Wydarzenie zostało zaplanowane w dniu 9 września 2023 roku w Bobolicach.

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Bobolice.