fot. PAP/Tomasz Gzell

W Warszawie trwa trzydniowy Kongres „Polska Wielki Projekt”, w którym wziął udział Mateusz Morawiecki. W sobotę po południu premier wręczył Nagrodę im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - Januszowi Kapuście.

Premier nawiązując do tematu przewodniego Kongresu - suwerenności - powiedział, że przeciwdziałanie niszczeniu pojęcia suwerenności na bardzo wielu frontach jest jednym z najważniejszych zadań wszystkich dzisiejszych patriotów, „w szczególności polskich patriotów, którym na sercu leży przede wszystkim dobro naszej ojczyzny”.

Zaznaczył, że „pojęcie suwerenności bardziej niż w debatach wykuwa się w boju, wykuwa się czynem”. - Jako naród, jako ludzie którzy walczyli o suwerenność zdajemy sobie sprawę, że ma ona swoją cenę, że suwerenność w mniejszym stopniu pisze się atramentem, a w większym stopniu krwią - powiedział premier.

Zauważył że „dziś w świecie pełnym post polityki można mówić o pojęciu post suwerenności”. - Wielu polityków, filozofów politycznych chciałoby mówić o pojęciu post suwerenności. Tymczasem za naszą wschodnią granicą mamy do czynienie z walką o suwerenność, z walką o wolność „par excellence” - powiedział szef polskiego rządu.

- Są dziś tacy politycy, którzy chcieliby, aby Europa rozpłynęła się w post politycznym świecie, jakiejś ludzkiej magmy o nieokreślonej definicji. W gruncie rzeczy za tą wizją kryją się bardzo często konkretne interesy tych, którzy wiedzą, że w takiej magmie najlepiej można realizować narodowe interesy pewnych państw - ocenił premier.

Jak zaznaczył, „warto zadać sobie pytanie - czy dzisiaj Ukraińcy biją się o to, żeby rozpłynąć się w takiej amorficznej, niedookreślonej masie postnarodowej, jaką niektórzy chcieliby nam dziś zgotować? Czy raczej biją się o suwerenność, o taką przestrzeń dla swojego własnego narodu, w ramach której każda jednostka będzie mogła wykuwać swój los, realizować swoje ideały, marzenia, wartości a także poszukiwać sensu życia” - zachęcał do refleksji premier.

- Jestem przekonany, że Ukraińcy walczą o taką rozumianą suwerenność, która wprawdzie w zmieniającej się rzeczywistości musi zmieniać swój charakter, a nie ma nic wspólnego z autarkią, ale też nie ma nic wspólnego z niedookreśloną, bezkształtną masą - powiedział.

Podczas kongresu Mateusz Morawiecki wręczył nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego malarzowi Januszowi Kapuście. Premier podziękował poprzednim laureatom nagrody, o których powiedział, że są „wyrazicielami nowocześnie rozumianego patriotyzmu i suwerenności”. Dodał, że dołącza do nich Janusz Kapusta.

- Od wielu lat stara się pan Janusz pisać prosto po liniach krzywych, szukać we współczesnym świecie rozwiązań, aby były drogowskazem dla młodych pokoleń i dla tych, co szukają sensu w komplikującej się rzeczywistości - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że Janusz Kapusta jest człowiekiem renesansu, który sięga do wielu dziedzin. - Łączy je w sposób unikalny, poszerza granice naszej wolności, ale też pomaga tłumaczyć wspólność innym, odnajdować właściwie ścieżki suwerenności i wolności - powiedział premier.

PAP/zn