fot. pixabay.com
Tradycyjnie młodzież pierwszego dnia rozwiązywać będzie test z języka polskiego. Kolejny dzień to matematyka, a w czwartek - język obcy.

W tym roku po raz kolejny najchętniej wybieranym językiem obcym jest angielski - będzie go zdawać 97,8 proc. uczniów. Pozostali wybierają język niemiecki (1,9 proc.) i francuski, hiszpański, włoski i rosyjski - 0,3 proc.

Tegoroczni ósmoklasiści będą zdawać łatwiejszy egzamin, dzięki obowiązującemu rozporządzenia ministra edukacji i nauki, który ze względu na czas nauki w pandemii zmniejszył wymagania obowiązujące na egzaminie. Podobne ułatwienie mają mieć również uczniowie zdający w przyszłym roku szkolnym.

W całej Polsce do egzaminu klas ósmych przystąpił ok. 500 tysięcy uczniów, w województwie zachodniopomorskim jest to ponad 21 tys.

Egzaminu nie można nie zdać, jednak liczba zdobytych punktów może zaważyć na przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Przystąpienie do egzaminu jest też warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli ktoś z powodów losowych czy zdrowotnych nie stawi się w pierwszym terminie, będzie musiał zdawać egzamin w czerwcu.

Wyniki absolwenci szkół podstawowych poznają 3 lipca.

kch/ar