Spotkanie będzie miało miejsce 27 maja 2023 roku w Osiekach. Cykl spotkań dla seniorów ma za zadanie zintegrować społeczność Łaz, Osiek i Kleszczy, wychodząc na przeciw zapobieganiu izolacji i poczuciu osamotnienia osób starszych. Jest inspirowany dniem sąsiada (26 maja).

Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich Łazo-Wianki w Łazach we współudziale z Fundacją Biedronka, sołectwem Osieki oraz OSP Osieki.