Konferencja będzie miała miejsce w sali Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 2.

Organizatorem wydarzenia jest Społeczna Akademia Nauk - Filia w Szczecinku.