Realizując warsztaty organizatorzy pragną pokazać piękno oraz możliwości edukacyjne i turystyczne gminy Połczyn-Zdrój. Ścieżka rowerowa „Szlakiem Zwiniętych Torów ” jest prawdziwą atrakcją dla cyklistów, ponieważ prowadzi przez malownicze tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego.

W czasie warsztatów uczestnicy:

- Poznają krajobraz postglacjalny oraz różnorodność biologiczną i klimatyczną obszaru;
- Otrzymają propozycję zajęć i zadań zgodnych z podstawą programową, które można wykorzystać na zajęciach;
- Poznają podstawowe zasady organizacji wycieczek rowerowych w praktyce;
- Poszerzą warsztat pracy poprzez aktywny udział w zajęciach w terenie.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju, które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2023 roku na terenie gminy Połczyn-Zdrój.