Wydarzenie ma na celu promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia, zachęcając mieszkańców do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu. Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny z naciskiem na rozwój masowej kultury fizycznej wśród wszystkich grup społecznych, jednocześnie tworząc ku temu dogodne warunki.

Wydarzenie to będzie promować miasto Koszalin oraz region i będzie objęte patronatem Prezydenta Miasta Koszalina. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Koszalin. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: www.biegikoszalin.pl

Zawody odbędą się 6 maja 2023 r. przy ulicy Rolnej w Koszalinie.

Organizatorem wydarzenia jest Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.