Celem zawodów jest propagowanie odpowiedzialności, postaw patriotycznych młodzieży oraz podniesienie jakości edukacji obronnej i popularyzowanie wiedzy o współczesnych Siłach Zbrojnych. W szczególności organizatorom zależy na podnoszeniu sprawności fizycznej wśród młodzieży oraz kształtowaniu u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Planowany jest udział w zawodach nie więcej niż dwudziestu czterech pięcioosobowych drużyn z całej Polski wraz z opiekunami. W ramach mistrzostw przewidziane są konkurencje sportowo-obronne w oparciu o obiekty CSB Drawsko Pomorskie, a także zwiedzanie poligonu.

Honorowe patronaty nad mistrzostwami objęli, m. in. Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Drawski, Starosta Stargardzki, burmistrzowie: Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego, Drawna, Mirosławca i Recza.

Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim wraz z Centrum Szkolenia Bojowego im. płk. Franciszka Sadowskiego w Drawsku Pomorskim.