Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej, rodzinnego folkloru oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W tym roku konkurs będzie przebiegał w 3 etapach: powiatowym, wojewódzkim i wielkiego Finału, który wyłoni najlepsze danie konkursowe.

Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Eliminacje do konkursu będą odbywały się od maja do października i będzie mu towarzyszył Piknik z PRODUKTEM POLSKIM.

Wydarzenie zostało zaplanowane od maja do października 2023 roku.