Konferencja dot. utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie
Rozpoczynamy drogę do powołania wyższej uczelni dedykowanej funkcjonariuszom Straży Granicznej. Uczelnia powstanie na bazie znakomitego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Osobą upoważnioną do dalszych działań ze strony kierownictwa jest minister Paweł Szefernaker - przekazał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Rozpoczynamy bardzo szybka drogę do powołania wyższej uczelni dedykowanej Straży Granicznej - oznajmił Kamiński. Będzie to trzecia szkoła podległa MSWiA obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. - Mamy przygotowany projekt ustawy, mamy przygotowaną koncepcję tej wyższej szkoły. Chcemy, żeby projekt ustawy trafił jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi do Sejmu, żeby szybko został przyjęty przez parlament - wyjaśnił.

Szef MSWiA zapowiedział, że intencją obu resortów jest, „żeby 1 października tego roku uczelnia rozpoczęła już nabór, a pierwszy semestr żeby rozpocząć w lutym 2024 r.”

W czwartek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisano list intencyjny o powołaniu Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

- Straż Graniczna wykonuje niezwykle skomplikowaną służbę wymagająca specjalistycznych kompetencji, innych niż kompetencje policji, straży pożarnej, czy innych służb - powiedział podczas uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Mam świadomość tego, dlatego, że przez cztery lata, jako wojewoda lubelski bardzo blisko współpracowałem z Nadbużańskim Oddziałem straży Granicznej, który pracuje na bardzo trudnym odcinku. Wówczas już na bardzo trudnym odcinku, a dzisiaj, jak wszyscy wiemy, te zadania Straży Granicznej skomplikowały się jeszcze bardziej i trzeba mieć świadomość tego, że najbliższa przyszłość to rzeczywistość, która będzie wymagała od funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjątkowych umiejętności i kompetencji - wskazał Czarnek.

W czwartek podczas podpisywania listu intencyjnego ws. utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie, wiceszef MSWiA, koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker podkreślił, że absolwenci pierwszego stopnia WSSG po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają tytuł zawodowy licencjata oraz stopień młodszego chorążego Straży Granicznej.

- Uzupełnienie istniejącego już systemu szkoleń w postaci wprowadzenia studiów zawodowych pierwszego, a w dalszej perspektywie, drugiego stopnia, przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej, stworzy możliwość kompleksowego przygotowania funkcjonariuszy pod kątem praktycznym - dodał.

Wyjaśnił, że głównym zadaniem uczelni, na pierwszym etapie rozwoju będzie prowadzenie studiów na kierunku: Bezpieczeństwo granicy państwowej.

- W chwili obecnej ośrodek w Koszalinie dysponuje niezbędną infrastrukturą do uruchomienia uczelni wyższej. Ale zważywszy, że liczba studentów z roku na rok będzie się powiększała, to niezbędne jest przygotowanie dodatkowej bazy logistycznej na potrzeby studentów - przekazał dodając, że Straż Graniczna już nad tym pracuje.

Przekazał, że baza dydaktyczna obecnie funkcjonująca w Ośrodku Straży Granicznej w Koszalinie w oparciu o którą powstanie uczelnia, to ponad 40 sal dydaktycznych, ale to również pływalnia, symulatory dachowania, okrętu patrolowego oraz nowoczesna strzelnica. Podkreślił, że jeżeli będzie taka potrzeba to w pierwszych latach funkcjonowania uczelni, Politechnika Koszalińska będzie współpracować w zakresie przygotowania zaplecza akademickiego.

Z kolei komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga przekazał, że nowa uczelnia będzie skierowana do trzech grup docelowych.

Pierwsza to absolwenci szkół średnich z klas o profilu Straż Graniczna. Druga to funkcjonariusze pełniący funkcję, którzy są zobowiązani do podwyższenia swoich kwalifikacji. - Te dwie grupy będą studiowały za darmo - podkreślił komendant. - Trzecia grupa docelowa to studenci, którzy będą do nas napływać z zewnątrz, te studia będą odpłatne - zaznaczył

PAP/zn