Ideą konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz zaszczepienie tej wiedzy w gronie przyszłych inżynierów, jakimi są studenci Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie odbędzie się 28 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.

Imprezą towarzyszącą temu wydarzeniu będzie Forum Kariery - 4Career, czyli giełda praktyk dla studentów i inżynierów, aktywnych na rynku pracy. Jej celem jest przeciwdziałanie odpływowi specjalistów z naszego rynku pracy.

Konferencja skierowana jest do inżynierów z regionu Pomorza Środkowego oraz przyszłych specjalistów.

Organizatorami wydarzenia są: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej.