Organizatorem wydarzenia jest Oddział Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Zakończenie rajdu odbędzie w Mścicach.

Zaplanowana liczba uczestników to około 150 osob, przy czym należy dodać, iż przeważająca większość osób startujacych to młodzież szkolna.