Konkurs służy od lat w celu promocji regionu, pielęgnowaniu lokalnego dziedzictwa, ochronie tożsamości oraz zmniejszaniu barier w dostępie do dziedzictwa kulturowego przez osoby niepełnosprawne.

Do udziału w konkursie będą zaproszone osoby zajmujące się rękodziełem, twórczością ludową, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, świetlice środowiskowe, domy opieki społecznej, ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wydarzenie zostało zaplanowane na 30 marca 2023 roku w Koszalinie przy ulicy Władysława Andersa 34, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Organizatorem wydarzenia jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.