Celem tak istotnego wydarzenia jest m. in. wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzenia wiedzy, praktyczne zastosowanie wiedzy, budowanie w uczniach wysokiej samooceny oraz możliwość publicznego zaprezentowania przez uczniów wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim integracja środowiska osób niesłyszących i nawiązywanie nowych kontaktów i znajomości.

W zawodach uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla niesłyszących i słabosłyszących: liceum, technikum, szkoły branżowej pierwszego stopnia.

Konkurs ma formę pisemną. Zadania konkursowe są opracowane przez organizatora konkursu w oparciu  o aktualną podstawę programową i ogłoszony zakres materiału.

Organizatorem wydarzenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie.