Muzeum w Koszalinie serdecznie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Młyńskiej 37-39 na wykłady towarzyszące wystawie czasowej Horyzonty pejzażu.

Nowe widzenie natury w malarstwie II połowy XX wieku. Zamierzeniem organizatorów jest zaprezentowanie relacji: natura – człowiek, natura – cywilizacja, natura – sztuka w nowym, śmiałym, być może zaskakującym ujęciu i zachęcenie muzealnych Gości do szukania na wystawie świeżych tropów, nierozpoznanych ścieżek… Do odważnego wyjrzenia „za horyzont”.

Piątek 22.07, godz. 18.00: prof. Zbigniew Danielewicz, Regres jako cień postępu? Wybrane implikacje idei postępu dla świata natury

Zbigniew Danielewicz to teolog i europeista, profesor w Katedrze Studiów Europejskich Politechniki Koszalińskiej. Bada historię idei postępu w kulturze europejskiej; zajmuje się także filozofią oraz teologią polityki i zagadnieniem czasu w relacji do rozwoju cywilizacyjnego. Jest autorem książek: „Idea postępu w kulturze Europy. Od narodzin do dzisiejszego kryzysu” (2015), „Ku Bogu – wszystkiemu we wszystkim. Holistyczna eschatologia Jürgena Moltmanna” (2009),
„Niebo. Historia przyszłości” (2005).

Piątek 19.08, godz. 18.00: Łukasz Rozmarynowski, Natura jako partner procesu twórczego. O sposobach ,,ożywiania” dzieł sztuki przez przyrodę

Kurator wystawy „Horyzonty pejzażu” Łukasz Rozmarynowski jest historykiem sztuki i matematykiem, doktorantem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu historii sztuki XX wieku. Kieruje Działem Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.

Piątek 9.09, godz. 18.00: prof. Michał Haake, Pejzaż w sztuce współczesnej a klasyczna teoria malarstwa krajobrazowego

Michał Haake, historyk i krytyk sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bada historię malarstwa nowożytnego, sztukę nowoczesną oraz metodologię historii sztuki. Jest autorem książek: „Utracone arcydzieło. Losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza” (2020), „Figuralizm Aleksandra Gierymskiego” (2015), „Portret w malarstwie polskim u progu nowoczesności” (2008).

Wstęp – zarówno na wykłady, jak i na wystawę „Horyzonty pejzażu” – jest bezpłatny.