Od kilkunastu lat dzięki ludziom dobrej woli odbywa się ta doroczna, zainicjowana przez Areszt w Koszalinie impreza.

Celem wydarzenia jest m.in kształtowanie szacunku dla kultury narodowej, tradycji i historii. Kreowanie wśród osadzonych związków z regionem pochodzenia. Uświadomienie poczucia przynależności do Małej Ojczyzny i lokalnej społeczności.

Tegoroczny konkurs posiada trzy tematyki: „Skąd przybywamy...”, „Gdzie jesteśmy...” oraz „Dokąd zmierzamy...”.

Konkurs obejmuje Areszty Śledcze i Zakłady Karne znajdujące się na terenie całej Polski. Audycje edukacyjne przygotowane będą pod nadzorem wychowawców przez skazanych i tymczasowo aresztowanych w zakładowych radiowęzłach.Do 31 października 2022r. należy nadsyłać prace do Aresztu Śledczego w Koszalinie. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 31 grudnia br.